A Asociación de Empresarios SEARA, xunto coa Deputación da Coruña e en colaboración co Concello das Pontes, pon en marcha un novo espazo denominado Green Coworking, para albergar iniciativas relacionadas coas enerxías renovables e o hidróxeno.

A Asociación de Empresarios SEARA, xunto coa Deputación da Coruña e en colaboración co Concello das Pontes, pon en marcha un novo espazo denominado Green Coworking, para albergar iniciativas relacionadas coas enerxías renovables e o hidróxeno.

Este novo proxecto, pasa a formar parte da rede de espazos colaborativos, que a Deputación da Coruña puxo en marcha no ano 2019. Será o décimo coworking promovido por esta administración.

A Asociación de Empresarios SEARA, xunto coa Deputación da Coruña e en colaboración co Concello das Pontes, pon en marcha un novo espazo denominado Green Coworking, para albergar iniciativas relacionadas coas enerxías renovables e o hidróxeno.

A Asociación de Empresarios SEARA, xunto coa Deputación da Coruña e en colaboración co Concello das Pontes, pon en marcha un novo espazo denominado Green Coworking, para albergar iniciativas relacionadas coas enerxías renovables e o hidróxeno.

Este novo proxecto, pasa a formar parte da rede de espazos colaborativos, que a Deputación da Coruña puxo en marcha no ano 2019. Será o décimo coworking promovido por esta administración.

O Green Coworking nace co obxectivo de potenciar a creación de proxectos empresariais relacionados con este sector de actividade nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, así como propiciar a aparición sinerxias e colaboracións entre as empresas do sector, que poidan achegar contido de valor aos proxectos que se desenvolverán nestas comarcas.

Este novo espazo, situado no propio Centro de Empresas de SEARA, conta con 196 metros cadrados para situar 16 proxectos empresariais nunha zona totalmente diáfana. Ademais dispón dun locutorio, unha sala de videoconferencias e unha zona de descanso.

Os usuarios deste coworking poden utilizar todos os servizos dos que dispón o propio Centro de Empresas como salas de formación, sala de reprografía, salón actos, etc.

O contido de valor deste Green Coworking está nas actividades que se poñen ao dispor das empresas usuarias, como son:

· Servizo de asesoramento e consultoría en materia de axudas públicas, especialmente axudas europeas.

· Servizo de asesoramento xurídico a través dun bufete de Avogados con dilatada experiencia.

· Organización de eventos networkings, que propician a aparición de sinerxias e colaboracións entre empresas.

· Realización de charlas informativas sobre temas relacionados coas enerxías renovables e o hidróxeno.

Cabe destacar, que para poñer en marcha este proxecto, a Asociación SEARA conta coa colaboración da principais Agrupación industrial e entidades galegas, relacionadas coas enerxías renovables e o hidróxeno, como son CLUERGAL, ASIME, VIRATEC, a Asociación Galega do Hidróxeno, Clúster da Biomasa de Galicia, etc.

Green Coworking, un espazo que actúa como Centro neurálxico, onde se promove a aparición de novas iniciativas relacionadas coas enerxías renovables e o hidróxeno.